Energy Star pro datová centra

Zkušenosti z prvních šesti měsíců fungování EPA certifikace pro datová centra jako celek

Mike Zatz, U.S. EPA

Certifikace Energy Star pro jednotlivá IT zařízení patří asi mezi nejznámější symboly ohleduplnosti výrobku (a výrobce) k životnímu prostředí. EPA po několika letech analýz zavedla rovněž certifikace pro datová centra jako celek. Prezentaci najdete zde.

Sekce Datacentra
Košík