Rešerše: datová centra (4Q 2013)

Rešerše: datová centra (4Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Software jako služba dobývá český trh, Vít Petrjanoš, Computer World 17/2013, str. 15-19 Článek přináší přehled firem, které v České republice poskytují služby SaaS. Podrobně rozebírá vhodnost nasazení SaaS v konkrétních situacích. Věnuje se i zásadnímu limitujícímu faktoru, který brání proniknutí platformy do některých […]

Sekce Datacentra

Růst SaaS v oblasti ERP

Jak vidí odborníci posun na trhu ERP Nejnovější odhady vývoje SaaS segmentu na trhu ERP v roce 2012 vychází z aktualizovaných průzkumů. Velmi pozitivní posun se očekává v oblasti řízení financí (FMS), lidských zdrojů (HCM) a výrobních procesů. Kompletní zprávu v AJ naleznete zde.

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (3Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Business Intelligence: Faktory ovlivňující BI architekturu, Michal Řehák, Computer World 15/2013, str. 33 Autor se věnuje problémům při práci s daty, které má BI zpracovávat do požadované podoby. Otázky absence konsolidace dat, přílišné množství analytických dotazů na zdrojové aplikace atd. přinesly zrození disciplíny zvané […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (3Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Výhody a úskalí outsourcingu, Marek Kocan, příloha Outsourcing & Cloud časopisu Computer World, str. 6-7 Autor se věnuje otázce outsourcingu firemních činností s důrazem na outsourcing služby SaaS, který aplikačně využívá technologii cloud computingu. Popisuje problematiku licencí, výpočtu celkových nákladů na vlastnictví softwaru a […]

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (2Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Když se data mění ve zlato, Vít Petrjanoš, Computer World 07/2013, str. 16-19 V posledních letech došlo na poli business intelligence k několika převratným posunům. Obor reagoval na explozi datového objemu, rozšířily se možnosti analýzy, pokročila oblast datové integrace a virtualizace. Článek uvádí srovnání […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (2Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Zkonsolidujte svá datová centra, Patrick Bourke, Pavel Louda, Computer World 08/2013, str. 27-30 Firmy, které modernizují provoz svých datových center, obvykle přecházejí na konvergovaná střediska. Autor se věnuje celkem 8 okruhům komplexního posouzení existující infrastruktury, na jejichž konci je modernizované a […]

Sekce Datacentra

Stav datových center 2013

Projděte si zjištění jednoho z největších průzkumů stavu datových center Organizace Uptime Institute a Data Center Institute provedly studii mezi více než 1000 manažery datových center po celém světě. Výsledkem jsou přesné údaje o vývoji tohoto segmentu, vč. investičních směrů. Kompletní zprávu v AJ naleznete zde (zpráva již není dostupná).

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů ERP v cloudu: Změna paradigmatu v provozování systémů ERP, Jaroslav Zapletal, Computer World 03/2013, str. 12-14 Reálná implementace ERP systému je jednou z nejkomplikovanějších zásahů do společnosti. Autor popisuje metodu implementace ERP systému pomocí cloudového modelu SaaS, který přináší řadu výhod v podobě nižších […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (1Q 2013)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Automatizovaný tiering úložišť, Galvin Chang, Computer World 04/2013, str. 24-26 Trendem poslední doby je zvýšení efektivity dostupných prostředků pro ukládání dat. K dispozici je nová generace úložných technologií – deduplikace, thin provisioning, automatizovaný tiering, použití SSD. Autor se věnuje podrobnému popisu […]

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (4Q 2012)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Cloud je na ERP jako dělaný, Radan Dolejš, Computer World 18/2012, str. 15 Rozhovor s ředitelem firmy K2, Luďkem Vydrou, který považuje provozování ERP v cloudu za nejvýhodnější řešení. Zaobírá se technickými a právními náležitostmi a trendy, jako jsou mobilní ERP a kombinace se […]

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík