Rešerše: datová centra (4Q 2011)

Rešerše: datová centra (4Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Stěhování datového centra, Irwin Teodoro, Computer World 17/2011, str. 21-22 Článek upozorňuje na chyby, které mohou vzniknout při stěhování datového centra. Zejména vyzdvihuje nutnost inventarizace, zaměření nejen na infrastrukturu, ale zejména na data. Důležitá ke kooperace s manažery napříč firmou a soustředění se […]

Sekce Datacentra

Osvědčená praxe: Data Center Design Guide

Dokument shrnuje výstupy stejnojmenné pracovní skupiny Green Grid Již několik let moderuje organizace Green Grid přípravu univerzálního průvodce koncepty a hledisky optimálního návrhu datového centra. Aktuální verze doporučení a přístupů představuje výroční zpráva této skupiny – 20stránková prezentace zde.

Sekce Datacentra

Český MIS v Austrálii

Intuo Alianci se podařilo implementovat manažerský systém na dálku – až v Austrálii Mladé uskupení českých firem Intuo Aliance zabodovalo u protinožců, když dodalo pobočce společnosti Younger Optics Australia manažerský systém CFM. Závěrečné školení po uvedení řešení do ostrého provozu probíhalo s využitím živého internetového přenosu. Společnost Younger Optics je přední dodavatel a vývojář optických […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (3Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Nové zbraně firemních analytiků, Vít Petrjanoš, Computer World 12/2011, str. 13-18 Článek se obsáhle věnuje nástrojům pro business intelligence a uvádí jejich přehled jak v oblasti komplexních, tak specializovaných. Všímá si rozvoje BI nástrojů na nižších úrovních manažerských pozic a propojení se sociálními médii. […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (3Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Snižte radikálně spotřebu v datových centrech, Mel Beckman, Computer World 12/2011, str. 19-25 Autor popisuje 8 účinných metod úspory energie v datových centrech. Jedná se o metody s minimálními náklady, které bývají přehlíženy, protože vypadají neprakticky, radikálně a někdy dost jednoduše. […]

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (2Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů CERT / CSIRT, Andrea Kropáčová – šéfka bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, Connect! 5/2011, str. 58-59 Autorka popisuje význam týmů CERT (Computer Emergency Response Team) a CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Nejdůležitějším úkolem týmu je být předem připraven na možnost narušení bezpečnosti a v okamžiku […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (2Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Moderní podniková úložná řešení, Computer World 07/2011, str. 22-23 Článek se věnuje problematice uchovávání informací v různých vrstvách úložišť. Zatímco ještě nedávno převládal manuální způsob výběru vrstvy, v současnosti se postupně přechází na automatizaci systému pro tiering dat, který monitoruje způsob […]

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Komentáře: Bát, či nebát se cloudu?, Jan Mikulecký, Computer World 1/2011, str. 5 Autor si všímá faktu, že řada bezpečnostních manažerů se cloudu bojí a stále považuje vlastní systém za bezpečnější. Rozebírá otázku, jak nejlépe cloud zabezpečit a jak odstranit předsudky před jeho nasazením. […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: datová centra (1Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů IT v praxi: Správa fyzické vrstvy datových center, Ivan Hábovčík, Computer World 3/2011, str. 19-20 Autor rozebírá otázku správy vrstvy podporující IT prostředí, pro kterou je potřebný komplexní produkt – DCPIM (Data center Physical Insfrastructure management). Popisuje jednotlivé funkce správy – monitoring, správu inventáře, […]

Sekce Datacentra

Rešerše: ERP/CRM/BI (2010)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku Technologie: Monitorovat na vnitřní síti, či z veřejného cloudu? Robert Houser – technický ředitel ve firmě GFI Software, Computer World 1/2010, str. 27-28 Autor doporučuje proaktivní přístup k monitorování sítí, popisuje výhody, nevýhody a náklady monitorování vnitřní sítě v porovnání s cloudem. Způsoby zálohování v Česku, Jiří […]

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík