Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2012)

Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2012)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Případová studie: Implementace ERP systému ve firmě Frema, Computer World 2/2012, str. 24 Případová studie zavedení ERP systému ve výrobní firmě, které zahrnovalo nahrazení několika samostatných aplikací v oblasti účetnictví, výroby, logistiky do komplexního systému. Implementace trvala 5 měsíců a přinesla řešení specifických požadavků v […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (4Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů ERP – Efektivní řízení podniku, Lukáš Erben, Adam Nosek, Thomas Waiglum, ERP – příloha CIO Business World 11/2011, str. 5-9 Autoři si všímají změn v ERP systémech, které přinášejí cloudová řešení. Patří mezi ně flexibilnější možnost využití konkurenčních řešení, decentralizace ERP systémů, větší rozptyl […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Český MIS v Austrálii

Intuo Alianci se podařilo implementovat manažerský systém na dálku – až v Austrálii Mladé uskupení českých firem Intuo Aliance zabodovalo u protinožců, když dodalo pobočce společnosti Younger Optics Australia manažerský systém CFM. Závěrečné školení po uvedení řešení do ostrého provozu probíhalo s využitím živého internetového přenosu. Společnost Younger Optics je přední dodavatel a vývojář optických […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (3Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Nové zbraně firemních analytiků, Vít Petrjanoš, Computer World 12/2011, str. 13-18 Článek se obsáhle věnuje nástrojům pro business intelligence a uvádí jejich přehled jak v oblasti komplexních, tak specializovaných. Všímá si rozvoje BI nástrojů na nižších úrovních manažerských pozic a propojení se sociálními médii. […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (2Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů CERT / CSIRT, Andrea Kropáčová – šéfka bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, Connect! 5/2011, str. 58-59 Autorka popisuje význam týmů CERT (Computer Emergency Response Team) a CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Nejdůležitějším úkolem týmu je být předem připraven na možnost narušení bezpečnosti a v okamžiku […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Komentáře: Bát, či nebát se cloudu?, Jan Mikulecký, Computer World 1/2011, str. 5 Autor si všímá faktu, že řada bezpečnostních manažerů se cloudu bojí a stále považuje vlastní systém za bezpečnější. Rozebírá otázku, jak nejlépe cloud zabezpečit a jak odstranit předsudky před jeho nasazením. […]

Sekce ERP/CRM/DMS

Rešerše: ERP/CRM/BI (2010)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku Technologie: Monitorovat na vnitřní síti, či z veřejného cloudu? Robert Houser – technický ředitel ve firmě GFI Software, Computer World 1/2010, str. 27-28 Autor doporučuje proaktivní přístup k monitorování sítí, popisuje výhody, nevýhody a náklady monitorování vnitřní sítě v porovnání s cloudem. Způsoby zálohování v Česku, Jiří […]

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík