Rešerše: datová centra (1Q 2016)

Rešerše: datová centra (1Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. Vybudujte si nedobytné datové centrum Sarah Scaletová, Security World 1/2016, str. 36-37 Článek přináší rady, jak vybudovat datové centrum tak, aby odolalo všemu – přírodním katastrofám, útokům teroristů, úmyslným i neúmyslných chybám […]

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (4Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. NoSQL databáze a hybridní datový sklad Martin Zikmunda, Computer World 9/2015, str. 7-8 Společnost Gartner prohlásila, že datové sklady dosáhly nejvýznamnějšího bodu zvratu od svého vzniku. Největší a možná nejvíce propracovaný systém pro […]

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (3Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. Ovládáte své datové centrum? Michal Feitl, Professional Computing 3/2015, str. 10-11 Datová centra nejsou jen doplňkem moderních technologií, jsou v podstatě průmyslovým odvětvím a jsou tedy stále automatizovány s cílem maximalizovat efektivitu. […]

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (2Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. QNAP – virtualizační stanice pro NAS úložiště Reseller magazine 5/2015, str. 48 Virtualizační stanice QNAP NAS promění úložiště ve virtualizační platformu dovolující uživatelům vytvářet a ovládat vlastní virtualizované systémy. Článek přináší informace […]

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (1Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. Další datové centrum O2 je v Uherském Hradišti Jaroslav Kresta, Computer World 1/2015, str. 17 Autor představuje nejmodernější datové centrum MONACO firmy O2 s dvěma nezávislými přívody elektrické energie do budovy a dvěma […]

Sekce Datacentra

Komplexní hodnocení datacenter

Nový nástroj komplexního hodnocení datových center od Green Grid je k dispozici na webu The Green Grid Organizace Green Grid dala k dispozici komplexní model pro hodnocení vyspělosti datového centra DCMM (Data Center Maturity Model), zahrnující napájení, chlazení, ukládací i síťová zařízení. S pomocí průvodce můžete analyzovat úroveň jednotlivých oblastí ve vaší společnosti a kromě […]

Sekce Datacentra

Energy Star pro datová centra

Zkušenosti z prvních šesti měsíců fungování EPA certifikace pro datová centra jako celek Mike Zatz, U.S. EPA Certifikace Energy Star pro jednotlivá IT zařízení patří asi mezi nejznámější symboly ohleduplnosti výrobku (a výrobce) k životnímu prostředí. EPA po několika letech analýz zavedla rovněž certifikace pro datová centra jako celek. Prezentaci najdete zde.

Sekce Datacentra

Udržitelný rozvoj a datacentra

Zajímavý přehled aktuálních východisek francouzské státní správy Catherine Jagu, organizace Gimélec, prezentace na The Green Grid Technical Forum 2011 V rámci politiky trvale udržitelného rozvoje zavedla Francie koncept „Grenelle“, jehož současnou podobu ovlivňující skrze zákony a regulace celou francouzskou ekonomiku, shrnuje tato prezentace. Dá se očekávat postupné přejímání některých hledisek i do evropské a potažmo […]

Sekce Datacentra

Význam CUE™ a WUE™

Nedávno zavedené metriky organizace Green Grid usnadňují ladění infrastruktury datových center s ohledem na náklady a prostředí Christian Belady, Microsoft, Michael Patterson, Ph.D., Intel a další Nové metriky Carbon Usage Effectiveness (CUE™) a Water Usage Effectiveness (WUE™) nově doplnily široce využívanou metriku Green Grid Power Usage Effectiveness (PUE). Jejich cílem je pomoci provozovatelům a IT […]

Sekce Datacentra
Košík