Rešerše: datová centra (1Q 2015)

Rešerše: datová centra (1Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde. Další datové centrum O2 je v Uherském Hradišti Jaroslav Kresta, Computer World 1/2015, str. 17 Autor představuje nejmodernější datové centrum MONACO firmy O2 s dvěma nezávislými přívody elektrické energie do budovy a dvěma […]

Sekce Datacentra

Komplexní hodnocení datacenter

Nový nástroj komplexního hodnocení datových center od Green Grid je k dispozici na webu The Green Grid Organizace Green Grid dala k dispozici komplexní model pro hodnocení vyspělosti datového centra DCMM (Data Center Maturity Model), zahrnující napájení, chlazení, ukládací i síťová zařízení. S pomocí průvodce můžete analyzovat úroveň jednotlivých oblastí ve vaší společnosti a kromě […]

Sekce Datacentra

Energy Star pro datová centra

Zkušenosti z prvních šesti měsíců fungování EPA certifikace pro datová centra jako celek Mike Zatz, U.S. EPA Certifikace Energy Star pro jednotlivá IT zařízení patří asi mezi nejznámější symboly ohleduplnosti výrobku (a výrobce) k životnímu prostředí. EPA po několika letech analýz zavedla rovněž certifikace pro datová centra jako celek. Prezentaci najdete zde.

Sekce Datacentra

Udržitelný rozvoj a datacentra

Zajímavý přehled aktuálních východisek francouzské státní správy Catherine Jagu, organizace Gimélec, prezentace na The Green Grid Technical Forum 2011 V rámci politiky trvale udržitelného rozvoje zavedla Francie koncept „Grenelle“, jehož současnou podobu ovlivňující skrze zákony a regulace celou francouzskou ekonomiku, shrnuje tato prezentace. Dá se očekávat postupné přejímání některých hledisek i do evropské a potažmo […]

Sekce Datacentra

Význam CUE™ a WUE™

Nedávno zavedené metriky organizace Green Grid usnadňují ladění infrastruktury datových center s ohledem na náklady a prostředí Christian Belady, Microsoft, Michael Patterson, Ph.D., Intel a další Nové metriky Carbon Usage Effectiveness (CUE™) a Water Usage Effectiveness (WUE™) nově doplnily široce využívanou metriku Green Grid Power Usage Effectiveness (PUE). Jejich cílem je pomoci provozovatelům a IT […]

Sekce Datacentra

Studie: Snížení provozních nákladů

Na konkrétním případu analýzy provozních parametrů, návrhu možné optimalizace a finálního výsledku si ilustrujeme vhodné přístupy. Tento materiál je přístupný pouze registrovaným uživatelům portálu.

Sekce Datacentra

Osvědčená praxe: Data Center Design Guide

Osvědčená praxe: Data Center Design Guide Dokument shrnuje dosavadní výstupy pracovní skupiny Green Grid připravující Data Center Design Guide Již několik let moderuje organizace Green Grid přípravu univerzálního průvodce koncepty a hledisky optimálního návrhu datového centra. Aktuální verze doporučení a přístupů představuje výroční zpráva této skupiny – 20stránková prezentace zde.

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (4Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Jak na výstavbu firemního datacentra? Virtualizace, cloud a dostupnost, Pavel Žák, Cloud architekt Master Internet, IT systems 12/2014, str. 30-31 Tento díl seriálu mapujícímu výstavbu datového centra se věnuje otázce virtualizace serverů minimalizující problém selhání hardwaru a volbě platformy (hypervizoru) buď nahrazující operační systém […]

Sekce Datacentra

Rešerše: datová centra (3Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů Vyberte si vhodné úložiště, Stacy Collettová, Computer World 12/2014 – příloha Big data, str. 4-5 Jak se vyhnout potížím s úložišti pro velké objemy dat? Uložená data rostou ročně zhruba o jednu třetinu a pocházejí stále častěji z dokumentů, u kterých se neočekávalo, že […]

Sekce Datacentra
Košík